به بهانه ی پاییز

 

باز پاییز امد و قلبم گرفت

مهر ماه مهر رنگ غم گرفت

یادم امد روزهای مدرسه

اب بابا باد باران یک دو سه

روزهایی که برای من نبود

مدرسه انگار جای من نبود

مدرسه بند و حصاری تنگ داشت

با پر و بال غرورم جنگ داشت

مدرسه جولانگه اعداد بود

جایگاه ذبح استعداد بود

نه! نه اینکه ذهن من ذوقی نداشت

کس به کشف شور من شوقی نداشت

گرچه قلبم سخت دانشخواه بود

سینه ام همواره دانشگاه بود

درد چوب ناظم و اخم مدیر

عاقبت کرد از ناگریزم ناگزیر

"مهدی استاد احمد"

 

این هم نگاه غمگین شاعر به رسیدن پاییز و شروع مدارس:

 

 

پ.ن:

بچه ها ادرس وبلاگ اینجا شب نیست تغییر کرده از این به بعد به این ادرس

 مراجعه کنید

http://www.injashabnist-3.blogfa.com/

 

/ 0 نظر / 48 بازدید