تاريخ : دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ | ٢:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : ونوس

شاخه با ریشه ی خود حس غریبی دارد! باغ امسال چه پاییز عجیبی دارد!

امسال هم مثل ٣ سال گذشته است برایم:پر معنی تر از ١٧ سال قبل...

هرچه بیشتر میگذرد دلشکسته تر میشوی.

غنچه هم شوقی به شکوفا شدنش نیست...

تو که گفته بودی:تا شقایق هست زندگی باید کرد!

به خاطر دارم از همان ابتدای ادمیتم از شقایق های امید میگفتی.

حالا شقایق هست و تو نیستی چه باید کرد؟

هر سال سخت تر از سال پیش میشود نبودت.هرچه بیشتر میبینم و

بیشتر میفهمم...کمتر موفق به درک واقعیت خاک و سنگ و مرگ میشوم.

و اما امسال...٢۶ خرداد است:پنجشنبه ی حسرت...روز ای کاش!

<ای کاش هیچ وقت نمیگفتم ای کاش!>

سیب هر سال در این فصل شکوفا میشد...باغبان کرده فراموش که سیبی دارد!

این بار:روز پدر بر تمامی پدر های رفته مبارک!