تاريخ : یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ | ٧:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ونوس

 

 باران که ایستاد نوبت باران بود...

 باران برگ ها...

 این برگ ها را درختی هم بوده است؟

 سوالی کردم از بهار

 جوابش اکنون گریان در کوچه ها میگذرد.