تاريخ : چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠ | ٢:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : ونوس

 

تمام این یکشنبه هایی که صبح میشود حواسم هست به نبودت...

به شب های ساکتی که هزار و یک شب است...

به روزهای خاکستری دوشنبه که برایم روز نمیشود , زندگی نمیشود

روشنی نمیشود...

حواسم هست که خورشید هم این روزها از مغرب طلوع میکند.

حواسم هست!